رویدادها

رویدادها

 

در این قسمت  ما از فعالیت های گروه بازرگانی صنعت کاران در کمپین های تبلیغاتی و ، نمایشگاه ها و مجامع تخصص مرتبط با صنعت و فلزات صنعتی گفتگو خواهیم کرد

تماس تلفنی