-
021 - 55415426
55403226

مهره واشردار

مهره واشر دار با DIN6918 که در  صنعت پیچ و مهره کاربرد دارد.مشخصات آن به شرح زیر است: