-
021 - 55415426
55403226

رول بولت

 در پیچ و مهره رول بولت قطعه و یا ابزاری است فلزی،مجموعا متشکل از یک عدد پیچ عمدتا سر مخروطی شکل،یک عدد لوله استوانه ای شکل چاک دار به همراه یک عدد مهره و یک عدد واشر.که در صنعت پیچ و مهره کاربرد فراوان دارد.